Algemene voorwaarden

 1. Algemeen:
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van BnB Citystays Deventer aan de Hofstraat 12 in Deventer
 • Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruikers(s)”.
 • Caroline Buitenhuis is de beheerder/ eigenaar van BnB Citystays. De eigenaar/ beheerder kan zich laten vervangen. Waar u in deze voorwaarden “beheerder” leest kunt u ook “eigenaar” lezen.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Onze BnB is GEHEEL ROOKVRIJ, wilt u roken dan graag buiten.
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
 • Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
 • De beheerder kan gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot BnB Citystays Deventer ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
 • Gasten van Citystays Deventer dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat op onze website is te vinden en dat tevens in elke studio ter inzage ligt.
 1. Tarieven:
 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en inclusief toeristenbelasting.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
 • De tarieven de BnB zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.
 1. Reservering en bevestiging:
 • De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Citystays Deventer een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
 • Voor het reserveren van een verblijf in Citystays Deventer worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 1. Betaling:
 • De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
 • Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
 • De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. NL32 RABO 0343 4641 60 t.n.v. Citystays Deventer o.v.v. het factuurnummer.
 • Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
 1. Annulering:
 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de beheerder te melden, zodat de vrijgevallen studio’s alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
 • Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

Bij annulering minder dan vier weken en meer dan twee weken voor de aankomstdatum: 50% van de overeengekomen prijs.

Bij annulering minder dan 14 dagen maar meer dan 2 dagen voor aankomst: 75% van de overeengekomen prijs.

Bij annulering vanaf twee dagen voor aankomst of de dag ervoor of op de dag zelf: 100% van de overeengekomen prijs.

 • Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan Citystays Deventer.

 

 

 1. Aansprakelijkheid:
 • Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Citystays Deventer zijn voor rekening van de gasten.
 • Citystays Deventer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
 • Bij verlies van sleutels van de BnB worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.